Alle systemer er operative

Feil i Gemini VA i forbindelse med oppdater/erstatt geometri
 • Identifisert
  Identifisert

  Vi har oppdaget en alvorlig feil i Gemini VA i forbindelse med oppdater/erstatt geometri funksjonalitet for ledninger i tilfeller der påkoblingspunkter er angitt i form av avstand fra punkt.

  • Situasjon 1: Ved import fra GML eller fra GMI der bruker krysser av for «Oppdater objekt geometri»
   Påkoblingspunkt vil få feil plassering ved større endringer i ledningsgeometri, spesielt dersom ledningsretning endres
   Dersom det også krysses av for «Flytt ledninger innenfor påkoblingspunkt», vil også stikkledninger endres slik at disse får feil geometri
  • Situasjon 2: Bruk av «Erstatt geometri» funksjon
   Påkoblingspunkt og stikkledninger vil få feil plassering ved større endringer i ledningsgeometri, spesielt dersom ledningsretning endres

  Vi jobber nå med en Gemini VA oppdatering som vil løse disse problemene.
  For mer informasjon, eksempler og tips for å omgå problemet, se følgende artikkel i vår Kundeportal Feil i Gemini VA

Gemini VA Sky

100.0% oppetid
Gemini Portal+
100.0% oppetid
Gemini Portal
100.0% oppetid
Gemini Varsling
100.0% oppetid

Gemini Melding

100.0% oppetid
Gemini Privat
100.0% oppetid

Gemini Entreprenørportal

100.0% oppetid
Gemini Water Alert
100.0% oppetid

DM Feiing / DM Tilsyn

100.0% oppetid

Gemini Water Analysis

100.0% oppetid

Nylige merknader

26. feb. 2024

25. feb. 2024

24. feb. 2024

23. feb. 2024

22. feb. 2024

21. feb. 2024

20. feb. 2024

Problemer med SvarUt
 • Løst
  Løst

  KS har nå fått opp sine systemer igjen. De opplever fortsatt ustabilitet og jobber med å finne årsaken.
  Vi ser imidlertid at sakene nå går gjennom og Support har startet jobben med å sende gjennom alle de som ligger i kø hos oss.

 • Identifisert
  Identifisert

  KS har problemer med Fiks-plattformen sin, noe som rammer SvarUt-funksjonalitet i Gemini Privat.
  Saker og brev blir liggende i kø hos Volue og Support vil sende dette ut så snart feilen i Fiks-plattformen er rettet.

  Mer informasjon om problemet finnes på status-siden til KS Fiks: https://status.fiks.ks.no/.

Vis varselhistorikk